Algemene ledenvergadering KAV Holland

28 maart 2024 om 20.00 uur

Het bestuur van KAV Holland nodigt alle leden (en de ouders van jeugdleden) uit voor de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is in de kantine van de Kennemersporthal, IJsbaanlaan 4A, 2024 AV Haarlem.

Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom voor een kop koffie en thee en de jaarvergadering start om 20.00 uur. Na de jaarvergadering is er tijd voor een borrel.

Agenda ALV 2024

 1. Opening en welkom door voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 2023
 4. Financiële verslag 2023-2024
 5. Bestuur 2024
 6. Terugblik en plannen commissies
  * Jeugd Commissie
  * Technische Commissie
  * Commissie Wegatletiek
 7. Stichting-Kantine commissie en Wedstrijdorganisatiecommissie
 8. Begroting 2024-2025
 9. Verbouwing atletiekbaan
 10. Fusievoorbereiding KAV Holland en AV Haarlem.
 11. Rondvraag
 12. Borrel en hapjes

Mocht je de bespreken stukken van te voren willen inzien?
Vergaderstukken zijn vanaf 18 maart opvraagbaar, stuur hiervoor even een mail aan de voorzitter w.j.roelfsema@gmail.com.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.