Lid worden?

Is atletiek iets voor jou?
Kom 4 keer gratis meetrainen en ontdek of atletiek bij jou past.

Ben je een jeugdlid (tussen de 4 en 16 jaar), kijk dan op de jeugdpagina wanneer je kunt trainen.
Baanatleten van 16 jaar of ouder kunnen hier zien wanneer ze kunnen trainen.
Wil je hardlopen? Kijk dan in welke loopgroep je je thuis zult voelen. Meld je bij een trainer, zodat die inzicht kan krijgen in jouw wensen, mogelijkheden en (oude) blessures.

Aanmelden
Via het inschrijf- én machtigingsformulier kun je je aanmelden. Naar dit formulier kun je ook in de kantine vragen en ingevuld teruggeven aan je trainer. Hiermee geef je ook je machtiging tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie door aan de penningmeester.

Een lidmaatschap houdt het volgende in:

 •     Trainen bij een groep van je eigen niveau met desgewenst gratis (loop)schema’s
 •     Voor de jeugd deelname aan jeugdactiviteiten
 •     Op vertoon van je Atletiekuniepas ontvang je 10% korting bij RunX Haarlem.

Contributie
De contributie in 2020 is als volgt:

Senioren / Masters € 273,00
Junioren A/B € 223,00
Junioren C/D € 194,00
Pupillen – alle categorieën € 168,00
Ieniemini’s €   60,00
Loopgroepen zonder wedstrijdlicentie € 150,00
Loopgroepen met wedstrijdlicentie € 173,00
Keep Fit € 100,00
Wedstrijdlid € 100,00
Gezinscontributie*  € 534,00
Donateur €   67,00

* Met ingang van het seizoen 2019 geldt voor nieuwe leden de gezinscontributie niet langer

 

Opzeggen lidmaatschap
Stuur uiterlijk op 1 november van het lopende verenigings-/contributiejaar per post of mail je opzegging aan:

Ledenadministratie KAV HOLLAND
Gerard Revestraat 47
2025EN Haarlem
Email: ledenadministratie@kavholland.nl

Indien op 1 november niet is opgezegd loopt het lidmaatschap bij de AU automatisch door in het daaropvolgende jaar en blijft de volledige seizoenscontributie – d.i. inclusief de afdracht Atletiekunie – verschuldigd.


Regels contributiebetaling

Aanmelden als nieuw lid

 1. Aanmelding kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratie@kavholland.nl) door het invullen van het inschrijf- én machtigingsformulier, beschikbaar op onze website.
 2. Het adres van de ledenadministratie staat op het inschrijfformulier.
 3. Het lidmaatschap vangt aan vanaf het moment van ontvangstbevestiging van de ledenadministratie.
 4. Lidmaatschap wordt op peildatum van 1 november stilzwijgend verlengd met een volgend kalender jaar (bepaling Atletiekunie).

Afmelden als lid

 1. Afmelding kan alleen schriftelijk/per email bij de ledenadministratie (ledenadministratie@kavholland.nl)
 2. Het lidmaatschap eindigt vanaf het moment van ontvangstbevestiging door de ledenadministratie.
 3. Afmeldingen na 1 november blijven voor het seizoen de volledige contributie inclusief afdracht Atletiekunie verschuldigd.

Betaling van contributie

 1. Betaling van contributies is alleen mogelijk d.m.v. de bij de inschrijving verplichte incasso-machtiging.
 2. De incasso geschiedt in beginsel in twee rondes, te weten eind mei en eind september voor na 1 mei nieuw geworden leden. Leden na 1 september lid geworden ontvangen na aanmelding apart bericht over de wijze van betaling.
 3. Ongeacht het tijdstip van aanmelding of afmelding na 1 november is de volle jaarcontributie verschuldigd.

Reacties zijn gesloten.