Beleidsplan

Het technisch beleidsplan baanatletiek (TBP) van atletiekvereniging KAV Holland voor de periode 2013-2017 is ontwikkeld door de technische commissie (TC) van de vereniging in samenwerking met de combinatiefunctionaris van Sport Support.

Met het TBP beogen we een aantal uitgangspunten voor het beleid van de vereniging vast te leggen en op basis van geconstateerde zwakke en sterke punten van de vereniging een aantal doelen voor de toekomst te stellen. Het TBP mondt uit in een actieplan voor de komende jaren (zie 8. Samenvattend actieplan). Het is zeer goed voorstelbaar dat bij veranderende omstandigheden en voortschrijdend inzicht de doelstellingen aangepast moeten worden aan de nieuwe omstandigheden en inzichten. Om deze reden wordt het TBP elk jaar tijdens een Technische Commissie-vergadering geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Reacties zijn gesloten.