Vanuit het bestuur

Nieuws uit de bestuursvergadering van 17 mei jongstleden

Clubtenue
De enquête over de clubkleding staat online. Alle leden kunnen tot zondag 3 juni een keuze maken tussen twee kleuren voor ons clubshirt (wit of zwart) en drie logo’s op het shirt. De kleur van de broek is al eerder bepaald, te weten zwart. Ook is vastgesteld dat er op de broek geen logo komt.

Zodra het aantal stemmen is geteld, maakt het bestuur de uitslag bekend en begint er een offertetraject, waarin bij twee Haarlemse firma’s offerte wordt gevraagd. Tegelijk stelt het bestuur de Atletiek Unie in kennis en geldt er een periode waarin de atletiekclubs bezwaar kunnen maken. Al bij zal het dus zeker tot volgend jaar duren voordat we het nieuwe clubtenue voor het eerst in officiële wedstrijden mogen dragen.

Het is goed nog even vast te stellen, dat gedurende dat traject het officiële clubtenue dus bestaat uit wit shirt en zwarte broek.

Onderlinge wedstrijden
Deze vinden plaats op zondag 15 juli. Er wordt die dag voor alle aanwezigen – en dat zijn dus niet alleen de deelnemers van de baanwedstrijden maar ook die van de loop-fiets estafette – een ontbijt/lunch georganiseerd en na afloop staat er voor iedereen – dus ook enthousiaste ouders en overig publiek – wat te drinken en eten klaar.

Spaarnwoudeloop
Het aantal deelnemers aan de loop vertoont al enkele jaren een dalende lijn. Het aantal van 310 heeft dit jaar een punt bereikt dat het niet langer zinvol – en financieel haalbaar- is om hiermee door te gaan. Het bestuur dankt alle vrijwilligers die zich hier gedurende jaren met hart en ziel voor ingezet hebben.

Wedstrijdorganisatie Commissie (WOC)
Naar aanleiding van de discussie in de ledenvergadering heeft het bestuur besloten de Holland leden van de WOC uit te nodigen voor een afstemmingsoverleg over het organiseren van wedstrijden en evenementen van onze vereniging

Assistentie van ouders
Met instemming van het bestuur zal de jeugdcommissie de ouders van onze jeugdleden berichten dat zij verplicht zijn te assisteren bij het begeleiden van wedstrijden waar hun kind aan deelneemt.

Privacyreglement
Het bestuur is maatregelen aan het voorbereiden om zo spoedig mogelijk te voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving.  Een van de maatregelen is de publicatie van een privacyreglement.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.