Uitnodiging ALV 14 maart 2019

Graag nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 maart 2019. Plaats van handeling: ons clubhuis op de atletiekbaan. Inloop is vanaf 19:30, de vergadering begint om 20:00 uur.

AGENDA

 1. Welkom/mededelingen
 2. Verslag ALV KAV Holland 15 maart 2018
 3. Financieel: verslag penningmeester inzake 2018 en verslag kascommissie (Jaarrekening 2019)
 4. Bestuurssamenstelling:
  • Hans Bakkenes treedt af: het Bestuur hoopt op korte termijn de vacature te kunnen invullen
  • Linda van Galen gaat het voorzitterschap van de commissie Wegatletiek neerleggen:
   zij wordt opgevolgd door Rene van Leeuwen die dan ook als afgevaardigde van de commissie in het Bestuur zitting zal nemen.
 5. Terugblik 2018 en plannen 2019 en verder in hoofdlijnen per commissie
 6. Plannen 2019 van de W(edstrijd) O(rganisatie) C(ommissie)
 7. Begroting 2019 inclusief contributie 2019 (Begroting 2019 en Contributies 2019 en contributievoorwaarden)
 8. Inrichting Solidariteitsfonds
 9. Beleid inzake grensoverschrijdend gedrag, alcohol etc. KAV Holland
 10. Bekerronde
 11. Rondvraag en sluiting

Na afloop nodigen we jullie uit om na te praten met een hapje en drankje!

Het Bestuur

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.