Kom naar de ALV op 22 april

Podium Letterenloop 2014Op vrijdagavond 22 April 2016 is de Algemene LedenVergadering van KAV Holland in het clubhuis op de atletiekbaan. Inloop is vanaf 19:30, we starten om 20:00.
Dit is de gelegenheid om je stem als lid te laten klinken!

AGENDA

 1. Welkom / mededelingen
 2. Notulen ALV de dato 25 juni 2015
 3. Financieel verslag:
  a. penningmeester inzake 2015
  b. verslag kascommissie en decharge
 4. Bestuurssamenstelling – geen mutaties in het Bestuur
 5. Plannen 2016 (en eventueel verder) in hoofdlijnen per commissie
 6. a. contributie 2016: het Bestuur stelt voor de contributies ongewijzigd te laten.
  b. begroting 2016
 7. Bekerronde
 8. Rondvraag / sluiting

Na afloop een informeel samenzijn met hapje en drankje!

Het Bestuur

Bijlages

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.