Fusie voorbereiding update

Update maart – april 2024 en planning

Het is een tijdje stil geweest rondom de fusievoorbereiding, maar achter de schermen is hard gewerkt door de fusiecommissie, klankbordgroep, stichting, trainerscommissie, wegcommissie en statuten werkgroep om alle onderwerpen die noodzakelijk zijn voor de fusie voor te bereiden en af te stemmen.

In de jaarvergaderingen van KAV Holland (23 maart) en AV Haarlem (24 april) is de huidige stand van de voorbereidingen kort toegelicht. Echter deze vergaderingen geven niet de gelegenheid om tot in detail in te gaan op de stand van zaken. Zie voor de bijgevoegde presentatie die gemaakt is voor de ALV’s.

We zijn er nog niet en er moet nog het nodige gebeuren voordat we de leden van beide verenigingen in bijzondere ledenvergaderingen bijeenroepen. De doelstelling is om deze medio september 2024 te houden; hiervoor zijn diverse stappen en acties nodig. De benodigde acties en besluiten zijn weergegeven op de bijgevoegde tijdslijn.

Wil je een bijdrage leveren, stuur dan je bericht aan de fusiecommissie, email: bert.boesten@avhaarlem.nl

Naast alle fusievoorbereidingen wordt er op diverse plekken al volop samengewerkt. Recente events/acties zijn:

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.