Algemene ledenvergadering KAV Holland op 30 maart 2023 om 20.00 uur

UPDATE: Algemene ledenvergadering KAV Holland verplaatst naar 24 april 2023 om 20.00 uur

Het bestuur van KAV Holland is genoodzaakt om de jaarvergadering te verplaatsen naar 24 april 2023 om 20.00 in de honkbal kantine (halingang -1 hoog) Pim Mullierpark 1 te Haarlem. Alle leden (en de ouders van jeugdleden) zijn van harte welkom op de algemene ledenvergadering. Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom voor een kop koffie en thee en de jaarvergadering start om 20.00 uur. Na de jaarvergadering is er tijd voor een borrel.

—-

Agenda ALV 2023

 1. Opening en welkom door voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Verslag notulen ALV 2022
 4. Financiële verslag 2022-2023
 5. Bestuur 2022-2023-2024
 6. Terugblik en plannen commissies
  * Jeugd Commissie
  * Technische Commissie
  * Commissie Weg – jaarverslag wegcommissie KAV Holland 2022 en vooruitblik 2023
 7. Stichting-KC + WOC – PM2023-03 ALV AV Haarlem – KAV Holland
 8. Begroting 2023-2024
 9. Verbouwing atletiekbaan
 10. Mandaat Fusie KAV Holland en AV Haarlem.
 11. Bekerronde (wordt bij de aanstaande ledenborrel september / oktober 2023 )
 12. Rondvraag
 13. Borrel en hapjes

Mocht je de bespreken stukken van te voren willen inzien?
Vergaderstukken zijn vanaf 16 maart opvraagbaar, stuur hiervoor even een mail aan secretaris@kavholland.nl

We hopen dat jullie allemaal komen!

Het bestuur.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.