Online jaarvergadering KAV Holland

Graag nodigen wij alle leden van KAV Holland uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 maart 2021. We zullen deze vergadering online houden. Via de nieuwsbrief en via app-groepen zullen we leden een zoom-uitnodiging sturen. De financiële stukken kun je desgewenst opvragen via een mail aan secretaris@kavholland.nl

Deelname aan de ALV kan middels onderstaande ZOOM-link.

Huisregels

 • Inloop’ vanaf 19:45 – start vergadering 20:00
 • Camera aan – microfoon uit
 • Graag met ‘handje’ aangeven dat u iets wilt zeggen/vragen

Agenda

 1.    Welkom en mededelingen
 2.    Verslag ALV KAV Holland 14 maart 2019 (in 2020 is de jaarvergadering ivm Corona vervallen).
 3.     Financieel: verslag penningmeester over 2020 en verslag kascommissie (Jaarrekening 2020)  (Miranda van Turennout)
 4.     Bestuurssamenstelling:
  –   Remco Visser treedt af als voorzitter; Willem Roelfsema heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter
  –   Diederik Dijkema stopt als voorzitter van de jeugdcommissie; Marieke Mul zal zijn plek innemen
  –   In 2020 is Rens Hoogewerf gestopt als voorzitter van de technische commissie; het bestuur hoopt ter vergadering een opvolger te presenteren.
  –   Het bestuur hoopt op de vergadering een nieuwe secretaris te kunnen presenteren
  –   Voorts bestaat het bestuur uit Miranda van Turennout (penningmeester sinds 2020) en René van Leeuwen (commissie wegatletiek). Frits Wiltink neemt deel aan de bestuursvergaderingen als voorzitter van de Stichting exploitatie kantine Atletiekbaan Pim Muliersportpark
 5.     Terugblik 2020 en plannen 2021 en verder in hoofdlijnen
  –  Commissie Wegatletiek (René van Leeuwen)
  –  Technische Commissie (Willem Roelfsema)
  –  Jeugdcommissie (Marieke Mul en Diederik Dijkema)
 6.     Plannen 2021 van de W(edstrijd) O(rganisatie) C(ommissie) (Frits Wiltink)
 7.     Begroting 2021  (Miranda van Turennout)
  –  inclusief voorstel voor contributie
 8.     Plannen voor het Trainingsrig (Wigert Thunnissen en Rens Hoogewerf)
 9.     Bekerronde: de uitreiking van de bekers over 2020 stellen we uit tot de KAV Holland zomerborrel op vrijdag 25 juni (voorstel)
 10.     Rondvraag: heb je een vraag, laat het ons vooraf weten secretaris@kavholland.nl
 11.     Sluiting

We hopen jullie allemaal te zien!

Het Bestuur

Bijgaande documenten:

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.