Nieuws uit de bestuursvergadering van 12 juli

Clubtenue
Het bestuur is twee offertes voor het leveren van de nieuwe clubkleding aan het voorbereiden. Op dit moment wordt gekeken voor hoeveel leden het speelt. Het nieuwe tenue – wit shirt en zwarte broek met het gekozen logo – is inmiddels als nieuwe clubtenue bij de Atletiekunie aangemeld en goedgekeurd.

Onderlinge wedstrijden
Helaas heeft de wegcommissie moeten besluiten de geplande loop-fiets estafette af te gelasten vanwege het zeer geringe aantal inschrijvingen.

Ledenwerving
Het bestuur heeft de terugloop van het aantal leden geanalyseerd. Deze terugloop doet zich zowel binnen de baan- als bij de wegatletiek voor. Oorzaken zijn niet eenduidig te benoemen. Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom leden opzeggen, zal het bestuur een exit-lijstje met enkele vragen over de redenen waarom leden hun lidmaatschap beëindigen opstellen.
Het werven van nieuwe leden heeft tot doel om 1. het ledenbestand waar nodig te verversen en toekomstbestendig te houden en 2. de financiële continuïteit van de vereniging te waarborgen. Doelgroepen die wij in het bijzonder voor ogen hebben, zijn de wegatleten (groep 30-50 jaar en de groep 50+) en jeugdleden van de baanatletiek ( mogelijkheid om ouders van minipupillen tot 4 jaar te interesseren.) Verder wordt een aantal ideeën uitgewerkt om tot uitbreiding van ons ‘produktenpakket’ te komen.

EHBO cursus
Zes jeugdtrainers hebben zich aangemeld voor een EHBO-cursus, die ze eind september zullen gaan volgen.

Wedstrijdorganisatie Commissie(WOC)
Het aangekondigde overleg tussen het bestuur en de Holland leden van de WOC is door vakanties uitgesteld tot eind augustus/begin september.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.