Naar een sterke, toekomstbestendige atletiekvereniging voor Haarlem en omstreken

In de afgelopen maanden hebben de besturen en kader van KAV Holland en AV Haarlem gezamenlijk opgetrokken met, onder andere, de organisatie van clubkampioenschappen; gezamenlijk jeugdkamp; renovatie materiaalhokken; en, overleggen met Gemeente Haarlem en SRO over de komende renovatie van de accommodatie. De al bestaande samenwerking is zo verder versterkt, en als bestuurders hebben we besloten om deze verder uit te breiden. Inmiddels hebben we ook een begin gemaakt met het in kaart brengen van de benodigde stappen om een fusie van beide verenigingen in gang te brengen.

Waarom zijn we dit traject gestart? Kortweg, de atletieksport zit in de lift en dit biedt groeikansen voor een toekomstbestendige vereniging.

Hieronder volgt onze motivatie, puntsgewijs.

 • Beide verenigingen staan sterk, gezien de groei van het aantal (jeugd-)leden, de solide organisatorische basis van trainers, vrijwilligers (juryleden) en bestuur. Bovendien zijn beide verenigingen financieel gezond. Maar, we realiseren ons ook dat het vaak lastig is om vacatures in de organisatie op te vullen.
 • Een bundeling van krachten geeft ons daarom meer slagkracht, binnen de huidige financiële middelen en met het kader van vrijwilligers, en biedt belangrijke voordelen aan huidige en nieuwe leden zoals het
  • Bevorderen van deelname aan wedstrijden en competitie, met volwaardige competitieploegen op een zo hoog mogelijk niveau
  • Structureel vormgeven aan talentontwikkeling en topsportbeleid
  • Aanbieden van ruimere trainingsmogelijkheden in alle disciplines met vakkundige trainers
  • Organiseren van evenementen die de atletieksport bevorderen.
 • Verdere samenwerking en integratie stelt ons in staat om te blijven investeren in topfaciliteiten en materialen, zoals het krachthonk, het power-rig en andere trainingsfaciliteiten rond de baan.
 • Gezamenlijk zijn we een sterke en professionele gesprekspartner voor de Gemeente Haarlem, SRO (beheerder van de accommodatie), de Atletiekunie, SportSupport, en andere partners.
 • Eén sterke vereniging biedt de mogelijkheid om gerichter sponsoren aan te trekken.

Het versterken van de samenwerking is dit jaar aan de orde gekomen in de ledenvergaderingen van beide verenigingen en over het algemeen goed ontvangen. Het komende jaar zullen we meer concrete stappen willen zetten – uiteraard in overleg met leden en vrijwilligers bijvoorbeeld via klankbordgroepen. We houden jullie op de hoogte!

Besturen KAV Holland en AV Haarlem

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.