Klankbordgroep van start

Op 19 juli was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep (KBG). We zijn verheugd dat zoveel leden zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep. Ook de samenstelling van de groep (baan- en wegatleten; jong en wat minder jong; AV Haarlem en KAV Holland) vormt een mooie afspiegeling van beide verenigingen. De instelling van deze KBG is wordt gesteund door gezamenlijke stichting voor wedstrijdorganisatie en kantinebeheer, beide besturen, de Fusiecommissie (FuCie) en de algemene ledenvergaderingen. De KBG komt eens per 4 weken bijeen en de volgende leden hebben zich aangemeld:

 • Frits Wiltink (voorzitter KBG, lid KAV-H, voorzitter gezamenlijke stichting, WOC en Kantine commissie). Heeft thuis een gemengd AV-H / KAV-H gezin;
 • Roland Thon (secretaris KBG, lid KAV-H, penningmeester gezamenlijke stichting, Kantine commissie);
 • Rob de Wit (trainer, pupillenouder, meer dan 30 jaar lid AV-H )
 • Bente Elgersma (senior baanatletiek, AV-H)
 • Christiaan Pfrommer (master wegatleet, meer dan 30 jaar lid AV-H)
 • Koen Federer (jeugdlid junioren C/D KAV-H)
 • Linda van Galen (looptrainer en lid KAV-H)
 • Marius Zimmerman (senior lid KAV-H)
 • Maurine van Mourik (wegatleet AV-H, pupillenouder)
 • Wim Roosen (Master, NK-kampioen en meer dan 50 jaar lid KAV-H)
 • Floris Campen (jeugdlid junioren A/B KAV-H)
 • Max Feije (junior C/D AV-H)
 • Léon Winkel (lid Fucie en lid loopgroepen KAV-H)

In deze KBG-sessies zullen leden allerlei inhoudelijke onderwerpen die met de fusie te maken hebben bespreken.

De eerste onderwerpen op de agenda van de KBG

 • Waarom willen we een fusie? Hiervoor is een Frequent Asked Questions (FAQ) opgesteld
 • Identiteit van de nieuwe vereniging en borgen identiteit van huidige verenigingen, zijn er cultuur verschillen om rekening mee te houden?
 • Hoe maken we de nieuwe vereniging?
 • Continuïteit atletiek in Haarlem speciale aandacht voor jeugdleden die elders gaan studeren en studentleden die in Haarlem (op kamers) wonen.

Alle leden van de Fu-cie en KBG zijn aanspreekbaar, als je vragen hebt stuur dan een mail naar bert.boesten@avhaarlem.nl of fritswiltink@netscape.net.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.