Bestuurskrabbels

Algemene Ledenvergadering
Op 15 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis en vangt aan om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje !

Op de agenda staan onder meer:

 • wijziging bestuurssamenstelling
  Cindy Ravelli en Roos Winkel hebben te kennen gegeven hun voorzitterschap van de Jeugdcommissie te willen neerleggen. Diederik Dijkema is de nieuwe voorzitter van de JC een zal als zodanig zitting nemen in het Bestuur.
 • plannen voor 2018 in hoofdlijnen
 • contributies
  Voorgesteld wordt de contributies over de gehele linie met 3% te verhogen
 • clubtenue
  De modellen zullen worden gepresenteerd, waarna de leden  middels een enquête te kennen geven welke variant hun voorkeur heeft.
 • beleid over grensoverschrijdend gedrag, alcohol etc.

De diverse jaarstukken zullen vanaf 1 maart op de website worden geplaatst.

Betalen met pinpas
Sinds kort is het mogelijk om in het clubhuis met pin te betalen. Gemak dient de mens!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.