Algemene LedenVergadering 2015

De Algemene LedenVergadering (ALV) van KAV Holland zal op donderdag 25 juni 2015 plaatsvinden.
We beginnen om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur.
Het is in het clubhuis op het Pim Mulier Sportpark.

AGENDA

 1. Welkom/mededelingen
 2. Notulen ALV de dato 27 maart 2014
 3. Verslag
  a. penningmeester inzake 2014
  b. verslag kascommissie en decharge
 4. Bestuurssamenstelling:
  a. Madelijn van Schie treedt af als secretaris. De voorzitter en penningmeester zullen de taken in overleg waarnemen.
  b. Machiel Pronk treedt af als voorzitter van de Jeugdcommissie. Zijn taak zal worden overgenomen door Cindy Ravelli en Roos Winkel tesamen.
  Het bestuur vraagt de vergadering de kandidatuur van beide dames van ganser harte te ondersteunen!
 5. Plannen 2015 (en eventueel verder) in hoofdlijnen per commissie
 6. Begroting 2015
 7. Bekerronde
 8. Rondvraag / sluiting

Na afloop nodigen we jullie uit om gezellig na te praten met een hapje en drankje!

Het Bestuur

Bijlagen

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.