Algemene leden vergadering 31 maart 2022

“Lage opkomst, Goede sfeer”

Op 31 maart was de algemene leden vergadering (ALV). Wat gelijk opviel w s de zeer beperkte opkomst. Als bestuur gaan we de komende tijd nadenken over hoe we meer leden kunnen bereiken en enthousiasmeren voor bijvoorbeeld de ALV en ander evenementen. De vergadering zelf verliep in positieve sfeer. Gezamenlijk werd de begroting bepaald wat best apart is tijden een vergadering. Daarnaast hebben we het een en ander verteld over de samenwerking met AV Haarlem en de aanstaande baanrenovatie.

Een aantal leden had goede suggesties over subsidie aanvragen een aantal andere relevante punten. E.e.a. is ook vast gelegd in de notulen zoals die worden gepubliceerd. Mooi moment was de benoeming van Remco Visser tot Lid van Verdienste, nogmaals gefeliciteerd Remco.

Laten we met elkaar streven naar een hogere opkomst volgens jaar!

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur

Willem Roelfsema
Voorzitter

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.