Voorbereidingen fusie AV Haarlem en KAV Holland status mei 2023

Onze twee verenigingen hebben in de afgelopen Algemene Jaarvergaderingen allebei besloten om de besturen mandaat te geven om verdere stappen te nemen in de richting van een fusie van KAV Holland en AV Haarlem. De gebruikte presentatie vind je hier.

Het mandaat bestaat uit:

 1. De besturen kunnen verdere stappen nemen met de wens om eind 2023 met een fusie[1]voorstel te komen.
 2. Het instellen van een fusie-commissie die punt 1 gaat realiseren.
 3. Het organiseren van werkgroepen, gezamenlijke commissies en een klankbordgroep om de leden een zo breed mogelijke inbreng te geven op tal van onderwerpen voor de nieuwe vereniging.

Wat waren de opmerkingen ?
In beide vergaderingen was een stemming niet nodig. Er was een levendige en zeer constructieve discussie. Er zijn de nodige aanvullingen en aandachtspunten genoemd voor het komende traject. De belangrijkste die genoemd zijn:

 • Eind 2023 voor de fusie is te snel, dat moet geen doel op zich zijn.
 • Zorg voor heldere communicatie tijdens het traject. Het gaat om een fusie.
 • Zorg dat het verleden niet vergeten wordt o.a. door clubrecords te behouden en de reünisten bij de verenging houden.
 • Zorg voor een evenwichtige indeling van de trainingen. Bijv. dat de jeugd ook de senioren zien trainen; dat inspireert. • Zorg voor diversiteit in de klankbordgroep en zorg voor een veilige sfeer tijdens de discussies, inhoudelijk verschillen mag maar met respect voor de persoon.
 • Beschrijf de fusie-voorstellen zo concreet mogelijk.
 • Gebruik een externe begeleider alleen indien echt nodig.
 • Zorg voor cohesie naar alle leden en geledingen. Bijv. de Lange-afstand staat bij AV Haarlem dicht op de verenging en levert derhalve een goede bijdrage aan jury, vrijwilligheid en bestuur.
 • Zorg voor een goede discipline op de baan en maak irritaties bespreekbaar.

Wat zijn nu de volgende stappen?
De bestaande gezamenlijke commissies, stichting, bestuursleden en leden zullen met voorstellen komen voor de fusie. De fusie-commissie zal al die voorstellen beoordelen en besluiten en daarmee uiteindelijk een fusie-voorstel schrijven waarover de leden zullen stemmen.

De fusie-commissie zal ook het hele proces bewaken en zorgen voor een veilig en transparant traject. De fusie-commissie zal regelmatig alle leden op de hoogte houden via de nieuwsbrieven. De commissie houdt, indien nodig ruggespraak met beide besturen, diverse commissies, trainers, individuele leden, de Atletiekunie, SRO, KvK, notaris, etc. We hebben als bestuur twee concrete vragen aan de leden. Dat is mede om te waarborgen dat de leden zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn van de te nemen besluiten.

1: We gaan starten met de fusie-commissie. Deze commissie zal dan bestaan uit :

 • Willem Roelfsema voorzitter KAV
 • Jaap v Deursen bestuurslid secretaris AvH
 • René van Leeuwen bestuurslid algemeen
 • KAV Mark Jobst bestuurslid algemeen
 • AvH Bert Boesten lid AvH en secretaris van de fusie-commissie
 • en 1 a 2 leden van elke vereniging.

Concrete vraag: wil je lid worden van de fusie-commissie? Geef je op bij bert.boesten@avhaarlem.nl. De eerste meeting is op maandag 29 mei om 20 uur. We zullen daarna maandelijks bijeenkomen.

2. We gaan een klankbordgroep organiseren. In deze sessies zullen leden discussiëren over tal van inhoudelijke onderwerpen die de fusie-commissie aan hen voorlegt of punten die vanuit de leden of de bestaande commissies worden aangereikt. Het is een toetsing van voorstellen met als resultaat een gedragen voorstel die in het fusie-voorstel terechtkomt. Een belangrijke adviesfunctie dus. We zien de klankbordgroep als een gecombineerde groep KAV- en AvH[1]leden van 12-15 mensen. Iedereen is welkom. We proberen wel een representatieve afspiegeling van de verenigingen te realiseren.

Concrete vraag: wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Geef je op bij bert.boesten@avhaarlem.nl

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.