Vervolgenquête mogelijke naam en clubkleuren na fusie

Stel dat KAV Holland en AV Haarlem gaan fuseren: hoe zou de nieuwe club eruit zien?

Fusiecommissie onderzoekt mogelijke naam, clubkleuren en logo
De fusiecommissie stelt in opdracht van de besturen van KAV Holland en AV Haarlem een fusiedocument op om te onderzoeken en te beschrijven hoe een fusie tussen de beide clubs mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Een van de zaken die de fusiecommissie op dit moment verder zou willen beschrijven is de mogelijke nieuwe identiteit van een nieuwe club. Denk hierbij aan een naam, mogelijke clubkleuren en logo. De commissie zou heel graag jouw mening willen weten. Via onderstaande link kun je tot 1 april (geen grapje) je mening geven en dus ook meedenken. Je mening wordt heel erg gewaardeerd.

https://forms.gle/FSVn4G7SqhEVmiFS6

Een sterke basis voor een mogelijk nieuwe club
De besturen van KAV Holland en AV Haarlem vinden het belangrijk dat een mogelijk nieuwe club tot stand komt door de hulp van en samen met clubleden. Dat geeft een sterkere basis om een nieuwe club op te richten. Om dit te kunnen bereiken hebben beide besturen vorig jaar tijdens de hun ALV’s besloten om een fusiecommissie en een klankbordgroep in te stellen. De fusiecommissie en klankbord groep bestaan uit leden van beide verenigingen, verschillende atletiek of loopsport achtergronden verschillende leeftijden. Een mooie afspiegeling van de huidige clubs dus.

De fusiecommissie overziet, schrijft en voert redactie over het fusie document, de klankbordgroep reflecteert en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Verder zijn er gesprekken geweest er zijn gesprekken met groepen trainers over mogelijke technische structuur en met diverse leden is gesproken over missie en visie van een eventuele nieuwe club. Deze gesprekken en overleggen vormen ook weer basis voor stukken in het fusie document.

Jouw menging telt mee en wordt gewaardeerd
In het najaar van 2023 is een eerste inventariserende enquête gehouden. De enquête is door heel veel leden en ouders van leden ingevuld. Jullie input was heel inzichtvol. Zo blijkt bijvoorbeeld uit jullie antwoorden dat KAV Holland en AV Haarlem eigenlijk heel veel gemeen hebben. Bijvoorbeeld sportieve presentaties kunnen verrichten op ieder niveau in een warme sociale omgeving. Door de enquête is duidelijk wat behouden moet worden maar ook waar verschillen zijn die aandacht verdienen. Als we met elkaar in gesprek blijven kunnen ook deze verschillen worden overbrugd.

Een nieuwe fase in het onderzoek naar één club
Nu breekt een nieuw moment aan in het beschrijven van hoe een nieuwe club eruit zou kunnen zien. De identiteit. Geen gemakkelijke klus dus hebben we opnieuw jullie hulp nodig. Via deze link kun jij je mening geven over een clubnaam, clubkleuren en het logo ontwerp.

Is de fusie al een feit? Nee
Al dit werk wil overigens niet zeggen dat de fusie al een feit is; daarover zullen alle leden van de beide verenigingen op de ALV’s mogen stemmen. Dat we dit nu doen zorgt ervoor dat je als je gaat stemmen al een duidelijk beeld hebt over hoe de club eruit zou kunnen zien.

Namens de fusiecommissie en de klankbordgroep
Léon Winkel en Marius Zimmerman

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.