Samenvatting ALV

De belangrijkste punten uit de afgelopen Algemene LedenVergadering van 9 maart jongstleden zijn:

 • Hans Bakkenes is als voorzitter teruggetreden; Remco Visser is zijn opvolger.
  Als voorzitter van  de wegcommissie is Linda van Galen tot het bestuur toegetreden.
 • De aanpassing van het clubtenue wordt nader onderzocht.
 • Loek Gieles is voor zijn vele en langdurige verdiensten voor de vereniging benoemd tot Lid van Verdienste.
 • Na enkele jaren van gelijkblijven worden de contributies met 3% verhoogd.
  Eind mei worden de contributies geïnd
 • Gezamenlijk met AV Haarlem is een elektronisch tijdwaarnemingssyteem aangeschaft.
  Het systeem wordt beheerd door de wedstrijdcommissie.
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.