Enquête: Wat denk jij van AV Haarlem en KAV Holland?

We zijn benieuwd naar jouw kijk op jouw club! Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. Je helpt AV Haarlem en KAV Holland enorm door je mening te delen.

Waarom een enquête? Omdat AV Haarlem en KAV Holland aan het onderzoeken zijn om eventueel tot een fusie te komen.

Met deze enquête willen we een beeld krijgen van hoe jij over je club denkt en ons vertelt wat de club voor je betekent. Je kan de enquête tot en met 22 september invullen.

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van beide clubs is besloten om een werkgroep (FusieCie) en een klankbordcommissie op te richten om te helpen bij de fusievoorbereidingen.

De werkgroep FusieCie onderzoekt hoe de fusie het beste kan verlopen en deelt tijdens de ALV van AV Haarlem en KAV Holland haar advies. De klankbordcommissie is een sparringspartner voor de werkgroep. Beide groepen bestaan uit leden van zowel AV Haarlem als KAV Holland.

De uiteindelijke beslissing over het fusieverloop wordt genomen tijdens de ALV van beide clubs.
We willen benadrukken dat alle antwoorden van deze enquête vertrouwelijk worden behandeld.

Namens werkgroep FusieCie en de besturen van AV Haarlem en KAV Holland alvast bedankt voor het invullen.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.