De daken van de materiaalhokken zijn vervangen!

Bijna klaar, de garage deuren worden nog vervangen

Bijna klaar, de garage deuren worden nog vervangen

Zoals de regelmatige baanbezoekers wel hebben gemerkt, zijn de afgelopen twee maanden de oude golfplaten daken van de twee materiaalhokken op de atletiekbaan vervangen door een groot nieuw plat dak. Na ruim 25 jaar waren de oude daken aan vervanging toe.

De voorbereidingen voor de renovatie van de gezamenlijke materiaalhokken zijn op vrijdag 15 april gestart toen de firma CBox twee 20ft huurcontainers heeft geplaatst. In deze containers zijn alle trainingsmaterialen tijdelijk opgeslagen. Een groep enthousiaste trainers en vrijwilligers van beide verenigingen hebben geholpen bij deze eerste verhuizing.

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april is door een groep vrijwilligers de grootste inspanning geleverd, bij het verwijderen en afvoeren van de oude golfplaten daken.

De oude golfplaten worden verwijderd

De oude golfplaten worden verwijderd

SRO heeft vervolgens de bouw van het nieuwe dak in opdracht van onze gezamenlijke Stichting
exploitatie kantine Atletiekbaan Pim Muliersportpark uitgevoerd. Vanuit beide verenigingen was een bouwcommissie ingesteld die onder leiding van Bert Boesten (AV Haarlem) en Frits Wiltink (KAV Holland) de verbouw hebben gecoördineerd. De herinrichting van de materiaalhokken en het weer aansluiten van elektra en de verlichting zal op zaterdag 25 juni plaats vinden. Tenslotte zullen nog een deel van de voegen tussen de betonnen wandplaten worden vernieuwd.

Met de afronding van de verbouwing van de materiaalhokken, zullen onze trainingsmaterialen

Het weer opbouwen is gestart

Het weer opbouwen is gestart

voor de komende jaren weer goed opgeslagen zijn. Tot slot wil de bouwcommissie alle trainers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun actieve en zeer gewaardeerde bijdrage.

Bouwcommissie materiaalhokken.

Het nieuwe dak in aanbouw

Het nieuwe dak in aanbouw

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.