Clubkleding

Beste clubleden,

Wij hebben gemerkt dat er enige onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot onze clubkleding: dat betreuren wij en dat is dan ook de reden dat wij tekst en uitleg willen geven!

Klopt het dat wij bij de AU hebben gevraagd om het clubtenue te mogen wijzigen? Ja, dat klopt: binnen het Bestuur zijn wij van mening dat de clubkleding wat moderner en praktischer zou kunnen.

Wat is de status van de aanvraag bij de AU? De AU stelt andere verenigingen in staat om eventueel bezwaar aan te tekenen, daarna kan eventueel de nieuwe lijn worden ingevoerd. Overigens geldt er dan een overgangstermijn van zes maanden waarin oud en nieuw kunnen worden gedragen.

Is het proces omkeerbaar? Ja, als alle leden vinden dat het anders moet.

Wat staat het bestuur voor ogen? Voorshands willen wij alleen de kleur van het broekje wijzigen en in de komende periode kijken of en hoe wij het shirt aanpassen. Wij willen het oranje broekje vervangen door een zwart exemplaar!

Waarom en waarom nu? Om praktische redenen willen wij dit voor het zomerseizoen doen. Zwart is makkelijker en ook voor andere doeleinden geschikt. Daarnaast is het voor de leverancier van de clubkleding steeds moeilijker om producenten te vinden die een goed oranje product leveren.

Had het Bestuur dit naar de leden anders kunnen communiceren? Jazeker en dat hadden wij ook moeten doen!

Het Bestuur

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.