Verklaring “Gelijke behandeling in de Sport”

Verklaring “Gelijke behandeling in de Sport”

Het bestuur van KAV Holland heeft de verklaring “Verklaring gelijke behandeling in de sport” ondertekend. KAV Holland verklaart dat zij, in de geest van acceptatie en ‘fair play’, zich in zal zetten, dan wel stimuleren dat zij: alle personen respectvol en gelijkwaardig behandelt en discriminatie op welke grond dan ook… Lees verder