Kleedkamers dicht op Pim Muliersportpark

Op verzoek van een aantal teleurgestelde atleten is er navraag gedaan bij SRO waarom “onze” kleedkamers niet meer toegankelijk zijn en er ook na een training niet meer gedoucht kan worden. Er werd gesproken van een ander slot. Navraag bij SRO bij name van Ruud v.d. Bos is ons medegedeeld… Lees verder

Contributie-aankondiging voor nieuwe leden

Bericht van de penningmeester Leden die na 1 mei 2017 lid zijn geworden hebben van de penningmeester nog geen bericht over de verschuldigde contributie ontvangen. Begin september ontvangen zij op hun mailadres een aankondiging dat op vrijdag 29 september de contributie met gebruikmaking van de verstrekte machtiging zal worden geïnd…. Lees verder